פרויקטים

חדר קולנוע פרטי – רמקולים שקועים

בניה של תיבת תהודה לרמקול שקוע
בניה של תיבת תהודה לרמקול שקוע
תיבת תהודה לרמקול שקוע
תיבת תהודה לרמקול שקוע
התקנה של תיבת תהודה לרמקול שקוע
התקנה של תיבת תהודה לרמקול שקוע
הכנות אחרונות לפני התקנה ובניה של "במה" לכורסאות ישיבה שורה מס 2
הכנות אחרונות לפני התקנה ובניה של "במה" לכורסאות ישיבה שורה מס 2
התקנה של רמקול שקוע
התקנה של רמקול שקוע
התקנה של צוות סינמה קונספט
התקנה של צוות סינמה קונספט
התקנה של צוות סינמה קונספט
התקנה של צוות סינמה קונספט
רמקול שקוע כך זה נראה
רמקול שקוע כך זה נראה
הכנות להתקנת מסך הקרנה צוות סינמה קונספט
הכנות להתקנת מסך הקרנה צוות סינמה קונספט
חדר קולנוע פרטי שלב כיוונים
חדר קולנוע פרטי שלב כיוונים